Istoric Program Galerie Sf.Moaste Evenimente Tamaie Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
 
 
 

 

 

 

 Maica Domnului
Prodromita

Asculta

Inapoi
Sf. Ignatie Teoforul

Viaţa şi mucenicia

Sfântul mucenic Ignatie a fost urmaÅŸ direct al apostolilor, a fost al doilea episcop / patriarh al Antiohiei, după Evod (+68, unul din cei 70 de apostoli). A fost ucenic al sfântului apostol Petru ÅŸi, împreună cu sfântul Policarp, episcop de Smirna, al sfântului apostol ÅŸi evanghelist Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu.

Când împăratul Traian a trecut prin Antiohia împotriva parÅ£ilor, Sfântul Ignatie a fost adus înaintea lui. Împăratul l-a cercetat îndelung ÅŸi a văzut că nu poate fi întors de la credinÅ£a în Iisus Hristos. De aceea a fost chinuit ÅŸi în felurite chipuri; dar arătându-se mai tare decât chinurile, a fost trimis legat la Roma, păzit de zece ostaÅŸi, ca să fie dat mâncare fiarelor sălbatice. În drum spre Roma, a întărit Bisericile din cetăţile prin care trecea ÅŸi se ruga să fie mâncat de fiare, "ca să ajung, spunea el, pâine curată lui Dumnezeu". În Roma a fost aruncat în stadion ÅŸi a fost sfâÅŸiat de leii sloboziÅ£i asupra lui, de i-au rămas numai oasele cele mari. Pe acestea le-au adunat creÅŸtinii ÅŸi le-au dus în Antiohia, dându-le fraÅ£ilor, ca un dar dorit. AceÅŸtia le-au aÅŸezat cu toată cinstea aceste sfinte moaÅŸte în pământ. Biserica prăznuieÅŸte cu bucurie sărbătoarea Aducerii moaÅŸtelor sfântului Ignatie Teoforul la 29 ianuarie.

Posteritatea

Cele ÅŸapte scrisori care au rămas de la sfântul Ignatie l-au făcut să fie considerat ca cel mai important dintre PărinÅ£ii apostolici.

Pe Sfântul Ignatie l-a cinstit cu un cuvânt de laudă ÅŸi cel între sfinÅ£i părintele nostru Ioan Gură de Aur.

Scrierile

De la sfântul Ignatie au rămas 7 scrisori, de o deosebită importanţă. Acestea au fost traduse ÅŸi publicate în limba română de către preotul profesor universitar Dumitru Fecioru, în volumul: Scrierile PărinÅ£ilor apostolici, traducere, note ÅŸi indice de Pr. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic ÅŸi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, BucureÅŸti, 1979, colecÅ£ia "PărinÅ£i ÅŸi scriitori bisericeÅŸti (PSB) 1" (reeditat de EIBMBOR de mai multe ori):

  • Sf. Ignatie Teoforul - Epistola către Efeseni
  • Sf. Ignatie Teoforul - Epistola către Magnezieni
  • Sf. Ignatie Teoforul - Epistola către Tralieni
  • Sf. Ignatie Teoforul - Epistola către Romani
  • Sf. Ignatie Teoforul - Epistola către Filadelfieni
  • Sf. Ignatie Teoforul - Epistola către Smirneni
  • Sf. Ignatie Teoforul - Epistola către Sfântul Policarp al Smirnei

Scrisorile către comunităţile din Efes, Magnesia, Tralles ÅŸi Roma le-a scris din Smirna, când era dus sub gardă spre Roma. Apoi, din Troa, a scris Bisericilor din Filadelfia ÅŸi Smirna, ÅŸi lui Policarp al Smirnei.

Ignatie introduce în circulaÅ£ie noÅ£iuni de bază ale vocabularului teologic: "Dumnezeu întrupat" (Către Efeseni 7, 2), "Dumnezeu-Hristos" (Către Smirneni 10, 1), "creÅŸtinătate", "Biserica universală" ("Unde este Hristos, acolo este Biserica universală/sobornicească" - Către Smirneni 8, 2), "leacul nemuririi" (i.e. Euharistia - Către Efeseni 20, 2).

Aceste scrisori s-au dovedit a fi influente în dezvoltarea teologiei creÈ™tine, întrucât numărul de scrieri din această perioadă a istoriei Bisericii este foarte mic. În mod evident, acestea au fost scrise în mare grabă È™i fără o planificare prealabilă, cu propoziÈ›ii nedelimitate È™i o succedare neordonată a gândurilor. Ignatie este primul scriitor creÈ™tin cunoscut care insistă mult asupra principiului existenÈ›ei unui singur episcop în fiecare oraÈ™, asistat de presbiteri (preoÈ›i) È™i diaconi. Scrierile mai timpurii vorbesc fie de episcopi, fie de presbiteri È™i lasă impresia că ar fie existat mai mult de un episcop în fiecare comunitate. Ignatie insistă È™i pe valoarea Euharistiei, numită "leac spre nemurire". Pentru cititorul modern poate părea bizară dorinÈ›a sa de a avea o mucenicie sângeroasă, lucru exprimat de el uneori foarte plastic în scrierile sale. Dar studierea atentă a dimensiunii soteriologice a scrierilor sale arată că el priveÈ™te mântuirea ca izbăvire de puterea È™i frica morÈ›ii. Astfel că pentru el a încerca să fugă de mucenicie ar echivala cu reîntoarcerea sub frica È™i puterea morÈ›ii.

Astăzi se crede că doar versiunile mai scurte ale celor È™apte scrisori sunt într-adevăr scrieri ale Sf. Ignatie. Se crede că versiunile mai lungi cuprind adăugiri datând din secolul al V-lea, scrise pentru a-l înscrie - postum - pe Sf. Ignatie ca martor în unele dispute teologice din acea perioadă. Se consideră că alte scrisori care i-au fost atribuite, ca È™i istorisirea martiriului său de către un martor ocular sunt simple falsuri datând din aceeaÈ™i perioadă.

 

Evenimente

• undefined
• SÄ‚-I...
• undefined

Calendar

• Pomenirea adormirii Sfintei Ana, maica Preasfintei Nascatoarei de Dumnezeu
• Pomenirea Sfintilor 165 de Parinti ce s-au strâns la al cincilea Sinod Ecumenic în Constantinopol
• Pomenirea Cuvioasei Olimpiada diaconita
• Pomenirea Cuvioasei maicii noastre Eupraxia
• Sf. Mucenici Sact, Matur, Atal si Blandina"

 
 
 
Istoric Program Galerie Evenimente Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
                 
        @ Schitul Darvari 2008