Istoric Program Galerie Sf.Moaste Evenimente Tamaie Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
 
 
 

 

 

 

 Maica Domnului
Prodromita

Asculta

Inapoi
Canon pentru cel căzut în desfrânare

 

                   


                                                             Cântarea I

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Cred cuvantul Tau, Doamne, că in cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocaieÅŸte, decât pentru nouăzeci si nouă de drepÅ£i, care n-au nevoie de pocaintă. ÎnvredniceÅŸte-mă, dar, si pe mine, să mă pocăiesc cu adevarat.

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Hristoase, Mantuitorul meu, departe de Tine mi-am petrecut viata mea, si multe păcate am săvârsit. Dar negăsindu-mi liniÅŸtea si pricepând că numai lângă Tine pot afla odihnă sufletului meu, la Tine alerg, Iubitorule de oameni.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.

Surd am fost fata de cuvintele Tale: Nu judecaÅ£i, ca sa nu fiti judecati. Pentru că în loc să văd căderea în care mă aflam, am ales să mă văd mai bun decat cei care păcătuisera mai mult decât mine.

Åži acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născatoare de Dumnezeu, că nu treci cu vederea rugăciunile păcătoÅŸilor care te cheamă în ajutor, ci le întinzi grabnic mână de ajutor.

                                                          Cantarea a III-a

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Voia lui Dumnezeu aceasta este, ca să vă feriÅ£i de desfrânare, le-a spus creÅŸtinilor Marele Pavel, apostolul neamurilor. Dar eu, întinându-mi haina botezului, m-am tăvalit in noroiul păcatului, care mi-a robit inima.

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Nu pot, Doamne, să mă ridic prin puterile mele, nu pot birui patimile care mă apasă ÅŸi cărora le-am dat putere să mă stăpânească.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.

Libertate am cautat, dar am gasit lanÅ£urile păcatului, ÅŸi suspin acum după libertatea cea adevarată. Ajuta-mă, Doamne, Cel ce ai zdrobit încuietorile iadului si i-ai adus la lumină pe cei din intuneric.

Åži acum si pururea ÅŸi in vecii vecilor. Amin.

Acum înÅ£eleg ca prin desfrâul meu m-am lepădat de Hristos, Preacurată Fecioară, ÅŸi greu imi este sa lepăd jugul păcatului. Ajuta-mă tu, ocrotitoare a creÅŸtinilor, să dobândesc izbăvire din robia patimilor ÅŸi a diavolului.

                                                           Cantarea a IV-a

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.


Mult a suferit Adam cand a fost alungat din rai pentru neascultarea sa. Iar eu, în loc să merg spre Împaratia Cerurilor, m-am lăsat păcălit de ÅŸarpele cel viclean.

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

"Miluieste-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta", a strigat către Tine David împăratul după ce a pacatuit cu femeia lui Urie. Åži eu zic, împreună cu el, "miluieste-mă!".

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.

Precum a ieÅŸit Marele Avramie din chilie pentru a o ajuta pe nepoata sa Maria să părăsească locaÅŸul de desfrânare în care iÅŸi trăia zilele, ÅŸi prin harul cel dumnezeiesc a întors-o la pocainţă, tot aÅŸa ajutaÅ£i-mă si pe mine, voi, sfinÅ£ilor care mijlociÅ£i pentru ridicarea celor căzuÅ£i în desfrânare.

Åži acum si pururea ÅŸi in vecii vecilor. Amin.


Maica a milostivirii, cum ai întors-o în chip minunat pe Cuvioasa Maria Egipteanca, împiedicând-o să intre in biserică înainte de a se lepada de desfrânarea ei, tot aÅŸa întoarce-mă ÅŸi pe mine la calea cea luminoasa a virtuÅ£ilor.

                                                              Cântarea a V-a

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Păcatul mi-a moleÅŸit inima, ÅŸi diavolul îi dă târcoale, ca să mă departeze de Dumnezeu si să mă arunce între oamenii care Il batjocoresc pe El prin faptele si cuvintele lor.

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Plină e lumea de răutate ÅŸi de necredinţă, ÅŸi nu văd cum aÅŸ putea să trăiesc  în mijlocul focului fără să mă ard. Dar, stiind că Tu l-ai Å£inut viu pe Daniil proorocul în groapa cu lei, mă rog Å¢ie să mă izbaveÅŸti de leii care se luptă cu mine ca să mă arunce în împarăţia morÅ£ii.

Slavă Tatălui Å£i Fiului si Sfântului Duh.
Cum l-a biruit David pe Goliat, aÅŸa să birui ÅŸi eu ispitele care mă asupresc, Doamne, mă rog Å¢ie. A Ta să fie biruinÅ£a, Doamne, Cel ce din iubire ai primit a Te răstigni pentru mântuirea noastră.

Åži acum ÅŸi pururea si în vecii vecilor. Amin.


Cine risipeÅŸte negura greÅŸelilor noastre? Tu, Fecioară, ÅŸi pentru aceasta iÅ£i aduc laudă ÅŸi mulÅ£umire, vrând să nu fiu părasit de tine aÅŸa cum eu L-am părăsit pe Hristos.

                                                            Cântarea a VI-a

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Gura mea, mâinile, picioarele ÅŸi toate mădularele mele să fie spălate prin baia pocăinÅ£ei. Åži chiar de nu am îndeajuns lacrimi care să mă spele, să imi fie mie baie scăldatoarea Sfintei Spovedanii.

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Nu te sfii să mărturiseÅŸti toate făradelegile tale, suflete al meu. Oare nu vrei să primeÅŸti iertare de la Stăpânul tuturor? Sau vei lăsa ruÅŸinea să iÅŸi pătrundă în suflet, ÅŸi vei pieri?

Slavă Tatălui ÅŸi Fiului si Sfântului Duh.

Aud glasul Scripturii care zice: "Iată acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii." Cu adevarat vreau să fie acesta ceasul întoarcerii mele.

Åži acum ÅŸi pururea ÅŸi in vecii vecilor. Amin.

MulÅ£ime nenumărată de păcatoÅŸi au fost îndemnaÅ£i de tine în chip nevăzut să iÅŸi mărturisească păcatele, ceea ce eÅŸti nădejdea noastră, iar eu, luând aminte la pilda lor, cu hotărâre ÅŸi zdrobire de inimă vreau să fac si eu aceasta.

                                                        Cântarea a VII-a


Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.


Nici un om nu poate da dezlegare de păcate prin puterile sale, dar eu am priceput că preoţii sunt lăsaţi de Tine, Doamne, pentru aceasta.

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Greu este să găseÅŸti un doctor iscusit, dar si mai greu este sa găseÅŸti un duhovnic care să dea doctoria potrivită pentru bolile cele grele ale sufletului. Bolnav fiind sufletul meu, ma rog Å£ie să imi trimiÅ£i doctorul potrivit  ÅŸi doctoria cea tămăduitoare.

Slavă Tatălui si Fiului si Sfântului Duh.

Venit-a fiul risipitor spre tatăl său, ÅŸi acesta i-a iesit cu drag in întampinare. AÅŸa să mă întâmpine ÅŸi pe mine părintele duhovnic, Mântuitorule, ca să văd în sufletul său icoana grijii Tale pentru noi.

Åži acum ÅŸi pururea ÅŸi in vecii vecilor. Amin.

Fecioară Preacurată, mângaierea noastră, care ÅŸtii folosul spovedaniei, acoperă-i cu Sfântul Tău acoperământ pe toÅ£i duhovnicii, ca să dea cuvânt de folos cu putere multă, ÅŸi pe creÅŸtini să Å£ină cele primite.

                                                   Cântarea a VIII-a

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Tu eÅŸti Calea, Adevărul ÅŸi ViaÅ£a, Doamne. În mâinile Tale pun sufletul ÅŸi trupul meu, mintea si inima mea. PrimeÅŸte-le ca pe puÅ£inii bani ai văduvei, Hristoase Dumnezeule, curăţind această mica jertfă a mea prin harul Duhului Tau cel Sfânt.

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

InÅ£elepÅ£eÅŸte-mă, Cuvântule al lui Dumnezeu, că fără Tine sunt ca praful în faÅ£a vântului, ÅŸi nu pot pricepe meÅŸtesugitele curse ale pierzătorului de suflete. Åži dăruieÅŸte-mi smerenie ca să văd în tot binele meu lucrarea Ta.

Slavă Tatălui ÅŸi Fiului si Sfântului Duh.

Cred, Doamne, ajută necredintei mele, strig către Tine, având nădejde că mă vei ajuta ÅŸi pe mine ca ÅŸi pe tatăl care s-a rugat Å¢ie aÅŸa, iar copilul său a fost izbăvit de diavol. Ca să aud ÅŸi eu, precum oarecând cananeianca, preadulcile Tale cuvinte: "Fie Å£ie după cum voieÅŸti"

Åži acum ÅŸi pururea ÅŸi in vecii vecilor. Amin.

De multe ori am spus în inima mea că voi pune început bun mântuirii, dar de fiecare data am fost îngenuncheat de patimile mele. Căzând acum inaintea ta, liman al celor deznădăjduiÅ£i, te rog mijloceÅŸte pentru mine la Fiul tău, ca să imi dea tărie să mă ridic.

                                                Cântarea a IX-a

Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Hristos a Inviat! răsună la praznuirea Sfintei Tale Învieri glasurile credincioÅŸilor. ÎnvredniceÅŸte-mă ÅŸi pe mine să mă bucur de Învierea Ta, Fiule al lui Dumnezeu, ridicandu-mă de la moarte la viată.
Stih : Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

Bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăieÅŸte. Oare voi fi ÅŸi eu pricină de bucurie? Că pricina de sminteală am fost destul pentru aproapele meu, ÅŸi n-am aflat în mine nici un câÅŸtig.

Slavă Tatălui ÅŸi Fiului si Sfântului Duh.

Voi, cetelor îngereÅŸti, o, dumnezeieÅŸti Stapânii, Heruvimi, Serafimi, Domnii, Îngeri, Scaune, toate Căpeteniile, preamărite Puteri si SfinÅ£ilor Arhangheli, rugaÅ£i-vă pentru mine, păcătosul ÅŸi desfrânatul, ca să dobândesc iertare de păcate ÅŸi să aflu mântuire în ceasul Judecăţii.

Åži acum ÅŸi pururea ÅŸi in vecii vecilor. Amin.

Sfântă a sfintilor, Născatoare de Dumnezeu, roagă-te cu Sfântul Ioan Botezătorul, dascălul pocăintei ÅŸi cu toÅ£i apostolii, cuvioÅŸii, mucenicii, ierarhii, dimpreună cu ceata sfintelor femei, ca viata mea să cunoască binecuvantarea ÅŸi nu blestemul, bucuria ÅŸi nu întristarea, lumina ÅŸi nu întunericul.

                                               Rugăciunea celui căzut

Doamne, Dumnezeul meu, nu ÅŸtiu să mă rog Å¢ie, nu ÅŸtiu să cer ajutorul Tău, dar mă rog îndură-Te de mine si vezi căderea mea. Åži precum părinÅ£i înÅ£eleg cererile pruncilor lor, chiar dacă acestia nu ÅŸtiu să le aÅŸeze în cuvinte, tot aÅŸa Te rog ÅŸi pe Tine ascultă  nu cuvintele buzelor, ci pe ale inimii mele. Ridică-mă degrabă, Dumnezeule, ca să nu fiu inghiÅ£it de păcat. Ridică-mă degrabă, Dumnezeule, Cel ce esti Izvorul a tot binele ÅŸi a toată virtutea. Vino în întâmpinarea mea, Dumnezeule, precum tatăl în întâmpinarea fiului risipitor. Eu sunt fiul cel risipitor, Doamne, ÅŸi vreau să pun început bun mântuirii. Ajută-mă Tu, pentru rugăciunile Prea Sfintei Născatoare de Dumnezeu, ale îngerului meu păzitor ÅŸi ale tuturor sfinÅ£ilor. Amin.

 

 

 

Evenimente

• undefined
• SÄ‚-I...
• undefined

Calendar

• Pomenirea adormirii Sfintei Ana, maica Preasfintei Nascatoarei de Dumnezeu
• Pomenirea Sfintilor 165 de Parinti ce s-au strâns la al cincilea Sinod Ecumenic în Constantinopol
• Pomenirea Cuvioasei Olimpiada diaconita
• Pomenirea Cuvioasei maicii noastre Eupraxia
• Sf. Mucenici Sact, Matur, Atal si Blandina"

 
 
 
Istoric Program Galerie Evenimente Invataturi Inregistrari Cantari Linkuri Contact Blog
                 
        @ Schitul Darvari 2008