icoana-precanonizare-Cuv_-Paisie1

Cu cât oamenii se îndepărtează mai mult de viaţa cea simplă, firească, şi înaintează spre lux, cu atât creşte şi neliniştea din ei. Şi cu cât se îndepărtează mai mult de Dumnezeu, este firesc să nu afle nicăieri odihnă. De aceea umblă neliniştiţi, chiar şi împrejurul Lunii, precum cureaua maşinii împrejurul roţii nebune – în vechile uzine, „roata nebună” era roata care nu producea nimic, ci o foloseau numai pentru a trece cureaua unei roţi atunci când voiau s-o scoată din funcţiune – pentru că în toată planeta noastră nu încape multa lor nelinişte. Din traiul cel bun, lumesc, din fericirea lumească iese stresul lumesc. Educaţia exterioară cu stres duce în fiecare zi sute de oameni (chiar şi copii mici) la psihanalize şi la psihiatri şi construieşte mereu spitale de boli psihice şi instruieşte psihiatri, dintre care mulţi nici în Dumnezeu nu cred, nici existenţa sufletului nu o primesc.

Prin urmare, cum este cu putinţă ca aceşti oameni să ajute suflete, când ei înşişi sunt plini de nelinişte? Cum este cu putinţă ca omul să mângâie cu adevărat, dacă nu crede în Dumnezeu şi în viaţa cea adevărată, cea de după moarte, cea veşnică? Când omul prinde sensul cel mai adânc al vieţii celei adevărate, i se îndepărtează toată neliniştea şi-i vine mângâierea dumnezeiască, şi astfel se vindecă. Dacă ar fi mers cineva la spitalul sau cabinetul de boli psihice şi le-ar fi citit bolnavilor pe Avva Isaac, s-ar fi făcut bine toţi cei ce ar fi crezut în Dumnezeu, pentru că ar fi cunoscut sensul cel mai adânc al vieţii. Oamenii încearcă să se liniştească cu calmante sau cu teorii yoga şi nu vor adevărata linişte, care vine atunci când se smereşte omul şi care aduce mângâierea dumnezeiască înlăuntrul lor. Şi turiştii care vin din ţări străine şi umblă pe drumuri, prin soare, căldură, praf, prin atâta zăpuşeală, gândeşte-te cât suferă! Ce silă, ce apăsare sufletească au, de ajung să socoată destindere această chinuială exterioară! Cât sunt de izgoniţi de ei înşişi, de ajung să socoată această chinuială drept odihnă!

Când vedem un om cu o nelinişte mare, cu mâhnire şi supărare, deşi le are pe toate, atunci să ştim că îi lipseşte Dumnezeu. în cele din urmă, oamenii sunt chinuiţi şi de bogăţie, pentru că bunurile lumeşti nu-i împlinesc sufleteşte; suferă de un chin îndoit. Cunosc oameni bogaţi care au de toate şi nu au nici copii, dar tot se chinuiesc. Se plictisesc de somn, se plictisesc de plimbări, sunt chinuiţi de toate. „în regulă”, îi zic unuia, „dacă ai timp liber, fă-ţi cele duhovniceşti! Citeşte un Ceas , citeşte puţin din Evanghelie!”. „Nu pot!”, îmi spune. „Fă un bine, du-te la un spital şi mângâie vreun bolnav!”. „Cum să merg până acolo?”, răspunde. „Şi de ce să fac aceasta?”. „Du-te şi ajută vreun sărac din vecini!”. „Nu, nu mă mulţumeşte nici aceasta”, spune.

Să aibă timp liber, să aibă o grămadă de case, să aibă toate bunătăţile şi să se chinuiască! Ştiţi câţi astfel de oameni există? Se chinuiesc până ce li se strâmbă mintea. înfricoşător! Şi dacă nici nu lucrează, ci îşi trag veniturile numai din averile lor, atunci sunt cei mai chinuiţi oameni. Dacă ar avea cel puţin un serviciu, ar fi mai bine.

 

Sursa : www.marturieathonita.ro

1
Sep

Despre ascultare

   Posted by: admin   in Cuvinte duhovnicesti

DSC01443-e1434784824219-680x454Arhim. Efrem Xiropotamitul

Acestea sunt marile minuni, acestea sunt marile izbânzi ale ucenicilor, care dobândesc libertatea și se unesc, prin rugăciune, cu Dumnezeu.

Experiența Bătrânilor, experiența atâtor veacuri de viață monahală spune: „Ai odihnit pe Starețul tău, L-ai odihnit pe Dumnezeu. Nu l-ai odihnit pe Starețul tău, nu L-ai odihnit nici pe Dumnezeu”. Starețul ia pe umerii săi toată responsabilitatea sufletelor fără plată, fără nici o obligație. Le pune la dispoziție pe toate, cheltuiește și se cheltuiește. Nimeni nu poate cunoaște viața ascunsă a unui Stareț – suspinele, lacrimile, rugăciunea, osteneala și amărăciunile cu care este adăpat. De dimineață de când se scoală și până seara, când închide ochii – dacă îi va închide – se consumă, se topește, își întinde dragostea tuturor și se răstignește în fiecare zi, un om, pentru a putea învia duhovnicește ceilalți. Nu vrea nici o recunoștință, însă are o mică pretenție, și anume să nu fie amărât. Căci atunci când starețul se mâhnește, se mâhnește și Dumnezeu.

Din Vechiul și Noul Testament cinstirea datorată părinților după trup este un lucru mare: „Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ”[1], căci „cel ce va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa, acela să fie omorât”[2]. Dacă cinstirea părinților după trup este poruncă dumnezeiască, cu cât mai mult va trebui să-i cinstim pe părinții cei duhovnicești. Aceia ne nasc trupește, în timp ce părintele duhovnicesc ne renaște și ne înviază duhovnicește. Iar această cinstire nu se oprește la Stareț, ci trece la Dumnezeu. Starețul are succesiune apostolică în monahism, este moștenitorul Apostolilor. Domnul a spus: „Cel ce vă ascultă pe voi, pe Mine mă ascultă, şi cel ce se leapădă de voi, se leapădă de Mine; iar cine se leapădă de Mine se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine”[3]. Prin urmare, tot ceea ce facem, o facem pentru Dumnezeu, iar nu pentru om. Dumnezeu l-a pus pe Stareț ca pe o icoană văzută a Sa ca să-l ascultăm, pentru că nu-l avem pe Domnul înaintea noastră, ca să facem ascultare de El.

Starețul nu dobândește nimic din străduința, nevoința și ascultarea noastră față de el, fără numai osteneală, trudă, agonie, durere și amărăciuni. Aceasta este soarta și răsplata sa. Prin urmare, interesul nostru este să bine plăcem lui Dumnezeu, prin Stareț, făcând, pe cât se poate, ascultare întru toate, deoarece acesta este câștigul nostru, aceasta este fericirea noastră veșnică. Dacă cineva izbutește în toate, este desăvârșit în toate, dar nu izbutește să dobândeasca baza, temelia ascultării, atunci toate sunt nefolositoare. Ceea ce cere Dumnezeu și va cere și la Judecata Sa este în ce măsură am făcut ascultare.

Ascultarea pricinuiește foarte multe dobânzi duhovnicești. Însă cea mai însemnată este că omul se slobozește de stăpânirea patimilor și vine în legătură directă cu Dumnezeu. Sfântul Simeon Noul Teolog spune că adevăratul ascultător se aseamănă cu Fiul lui Dumnezeu. De altfel, ce înseamnă mântuirea noastră? Este o chestiune de ascultare. Domnul a făcut ascultare de Părintele Său și nu a venit să facă voia Sa, ci voia Părintelui Său Care L-a trimis. Pentru această ascultare și smerenie, Dumnezeu I-a dat numele Iisus, de care se cutremură demonii[4].

Sfântul Varsanufie cel Mare spune o propoziție scurtă, care însă cuprinde un mare adevăr, pentru că Sfinții Părinți spun numai adevărul cu Harul lui Dumnezeu: „Monahul neascultător este fiul diavolului”. De ce? Pentru că face lucrarea diavolului. Câte pilde de monahi care și-au făcut voia lor nu am văzut și am trăit în acești puțini ani? Au făcut neascultare și în cele din urmă au eșuat și au plecat în lume. Sau, deși au rămas, sunt niște ratați și trăiesc în mizerie, târându-și zdrențele patimilor lor.

Cel care se nevoiește și lucrează cum se cuvine pe calea lui Dumnezeu, pe calea pe care l-a chemat Dumnezeu, are ajutorul lui Dumnezeu Însuși, prin Harul Său, precum și ajutorul Sfinților Îngeri și al Sfinților lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu se coboară mai ales peste cei care au deosebita cinste și bunăvoință de a fi ascultători. Iar aceasta o pot adeveri și pecetlui eu însumi din experiența mea dobândită în ascultare.

Monahul ascultător este cel mai binecuvântat și mai fericit om, desigur atunci când o dorește. Este cel mai liber și mai lipsit de responsabilități om de pe pământ, cel care are cele mai mari condiții să sporească în calea duhovnicească, în virtuți, să se umple de dragoste, să-L cunoască pe Dumnezeu, să ajungă la o simțire a prezenței Lui și la o relație personală cu El. Greutatea care îl leagă, îl dărâmă și-l face pe om să nu poată spori sunt responsabilitatea, grija, dobândirea de multe lucruri și agoniseala. Condiția de bază pentru ca cineva să sporească, să urce la înălțime, este să nu aibă greutate. Iar această greutate, dacă vrea, ucenicul o leapădă deja din clipa în care se pune pe sine în ascultarea lui Dumnezeu. Pentru ce altceva trebuie să se îngrijească ascultătorul fară numai de sufletul său, de a-și lepăda patimile, de a cunoaște Harul lui Dumnezeu prin rugăciunea nerăspândită, pe cât este cu putință, de a-i îmbrățișa pe toți părinții și pe toată lumea cu rugăciunea sa, de a se nevoi împotriva acelor patimi cărora vede că trebuiește să le dea centrul de greutate al nevoinței sale, de a-și însuși lacrimile, umilința, iubirea de frați, smerita cugetare?

Sfântul Ioan Scărarul, acest mare Părinte al monahismului, care cu atâta profunzime analizează treptat virtuțile și răutățile și face o profundă anatomie în inima fiecărui om și mai ales a monahului, în singura sa carte, Scara, spune: „Chiar dacă ascultătorul recunoscător ar învia morți, chiar dacă ar dobândi lacrimi, chiar dacă s-ar izbăvi de războaie, el socotește în chip neîndoielnic că acestea le-a făcut rugăciunea părintelui său duhovnicesc. Astfel el rămâne străin de închipuirea deșartă de sine”[5]. Nimeni dintre oameni, fie el sihastru, fie puternic duhovnicește, nu poate țintui și călca în picioare trufia și mândria, fără numai ascultătorul. Și deși mândria și trufia sunt cele care intră ca o frână în viața noastră, prin ascultare ni se dă această mare posibilitate de a le călca în picioare.

Mi-a făcut o mare impresie mica pericopă din cele o Sută de Capete ale Sfântului Diadoh al Foticeii, care spune: „Se ştie că ascultarea este bunul cel dintâi în toate virtuţile începătoare, fiindcă nimiceşte părerea de sine şi naște în noi smerita cugetare. De aceea, celor ce o primesc pe ea cu bucurie, li se face intrare şi uşă spre dragostea lui Hristos. Pe aceasta nesocotind-o Adam, s-a rostogolit în adâncul iadului; şi pe aceasta iubind-o Mântuitorul, în scopul mântuirii, a ascultat de Părintele Său până la cruce şi moarte. Și făcând aceasta, nu s-a aflat întru nimic mai prejos de măreţia Sa. Căci stingând vina neascultării omeneşti prin ascultarea Sa, a adus iarăşi la viaţa fericită şi veşnică pe cei ce vieţuiesc în ascultare. Prin urmare, pe aceasta trebuie să se îngrijeaseă să o aibă în primul rând cei ce pornesc lupta cu părerea de sine, adusă de diavolul. Căci mergând aceasta înainte, ne va arăta fără rătăcire toate cărările virtuţilor”[6].

Părinților, mare lucru este ascultarea. Nu este un lucru mic, ci ea este temelia și acoperișul casei. O casă nu poate sta nici fără temelie, nici fără acoperiș. Nimeni nu va iubi curat și sincer pe Dumnezeu, nici pe oameni, nici pe frații săi, dacă nu va trece prin ușa ascultării. Căci cel care nu intră prin ușă în staului oilor nu este păstor, așa cum spune Domnul, ci este fur și tâlhar[7], tot astfel și cel care nu trece prin ascultare, nu se pleacă, nu se smerește, nu poate iubi. Va iubi din interes și fățarnic, va iubi pentru alte pricini, iar nu dumnezeiește, sincer și din adâncul inimii. Nu va iubi duhovnicește. Cel care va intra în această atmosferă, în spațiul iubirii duhovnicești a lui Dumnezeu, va simți și va gusta alte lucruri. Se preface cu Harul lui Dumnezeu în așa măsură, încât i se prefac și simțirea și mintea și cunoașterea, și teologhisește cu adevărat, adică spune cuvintele lui Dumnezeu, cugetă, se mișcă și simte dumnezeiește.

Dar pentru a ajunge la această stare, Părinților, trebuie să depunem contravaloarea nevoinței noastre, osteneala duhovnicească pe care au depus-o toți Sfinții Părinți. Dacă nu va fi zdrobită cugetarea noastră mândră, dacă nu vom învăța să spunem „iertați” și „să fie binecuvântat”, nu se face nimic. Și trebuie să învățăm aceasta prin lucrare, iar nu unele să spună buzele noastre și altele să fie în inimă. Pentru că față de Stareț ne putem strecura, de Dumnezeu însă cine va putea scăpa? Uneori am remarcat că unii frați spuneau unele cu buzele lor și altele aveau în inimile lor. Adică vicleneau. În alt loc să țintească, iar cu fățărnicie să-și acopere faptele sale, voind să-l înșele pe starețul său. Desigur, Dumnezeu îl luminează pe stareț și-i dăruiește o altă simțire, cu care înțelege această viclenie și înșelăciune. Dar vai celor care se poartă cu strâmbătate.

Ascultătorul, când se nevoiește corect, este înconjurat de către Dumnezeu cu un har deosebit, pe care el însuși nu-l înțelege, ci îl răspândește simțitor celorlalți. Are o frumusețe duhovnicească deosebită, pentru că este un om evlavios, chiar dacă are patimi și slăbiciuni.

De aceea, Părinților, să ne îngrijim de această mare virtute a ascultării, ca să ne acopere mila lui Dumnezeu și să putem simți Harul Său și aici în această viață vremelnică și trecătoate, dar să dobândim, cu rugăciunile Sfinților Părinți, și binecuvântatul Rai, care este adevărata, veșnica, luminoasa și fericita noastră patrie.

Extrase din Omilia înregistrată rostită către Părinții Mănăstirii.

 

Sursa : www.marturieathonita.ro

25
Aug

O călătorie în Muntele Athos

   Posted by: admin   in Cuvinte duhovnicesti

 

Sursa : www.marturieathonita.ro

Sursa : www.marturieathonita.ro

Cu câteva zile în urmă, căutând în vechiul cufăr pe care-l aveam în casă, printre niște cărți aruncate acolo, am găsit o descriere a două înfricoșătoare minuni ale Sfântului Dimitrie, pe care le făcuse în anul 1906 și pe care astăzi puțini le cunosc. Le-am găsit într-o autobiografie cu titlul: „Starețul Filothei Zervakos, 1884-1980”, care avea mai mult de 700 de pagini, toate diferite și superbe. Cine va citi această carte nu va pierde…

În aceste zile, în care prăznuim pe Sfântul Dimitrie, voi menționa o descriere necunoscută, din cele care astăzi sunt, poate, foarte puțin cunoscute.

„…După două zile am ajuns la Tesalonic, care pe atunci era ocupat de turci, și pentru că eu de mic copil aveam evlavie la Sfântul Dimitrie, l-am rugat pe prietenul meu, Nicolae, să ieșim din corabie și să mergem să ne închinăm la mormântul Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Ieșind, am mers și ne-am închinat cu umilință la mormântul Sfântului și întorcându-ne la Hotelul grecesc, am rămas acolo toată ziua aceea și noaptea ce a urmat.

A doua zi ne-am pregătit să plecăm spre Sfântul Munte și mergând la vamă, acolo nu ne-au îngăduit să trecem.

– Nu veți pleca, pentru că sunteți spioni, ne-au spus.

Le-am spus că așa ceva nu este adevărat și că, de vreme ce pașapoartele noastre sunt vizate de Consulatul turc și de Ambasadă, sunt obligați să ne lase să plecăm. Ei însă nu au dat nici o importanță cuvintelor noastre. Nu ne-au închis, dar ne aveau sub supraveghere severă. Hotelul în care am rămas era păzit de soldați, iar când ieșeam, totdeauna eram urmăriți de soldați.

Am rămas acolo mai multe zile. Banii ni se împuținaseră și începusem să ne mâhnim. Într-o zi i-am spus prietenului meu, Nicolae:

– Eu mă duc la conac să mă prezint Pașei, poate ne va da acela voie să plecăm.

A doua zi, sculându-mă dis de dimineață, am mers mai întâi la mormântul Sfântului Dimitrie și închinându-mă, l-am rugat cu umilință și cu lacrimi pe Sfânt să mijlocească la Domnul ca să fim lăsați liberi și să mergem în Sfântul Munte. După ce m-am rugat destulă vreme, m-am așezat puțin să mă odihnesc. Atunci mi-a venit în minte mucenicia Sfântului Dimitrie, cum a fost însulițat și a murit pentru dragostea lui Hristos și pentru Credința noastră cea sfântă, și cum a fost slăvit de Dumnezeu și pe pământ și în Cer, și va fi slăvit în vecii vecilor. Acestea cugetându-le, mi-a venit dorința, dacă s-ar găsi vreun mod, să mor și eu pentru Credința Ortodoxă și pentru dragostea lui Hristos.

Relics_of_Saint_Demetrius

L-am rugat iarăși pe Sfântul Dimitrie să mijlocească nu ca să fim lăsați liberi, ci să mijlocească să mă învrednicesc de sfârșit mucenicesc. Am găsit și modul spre împlinirea dorinței mele. Și mi-am spus în sinea mea: „Voi merge la Conac (casa guvernatorului), mă voi prezenta turcilor cu îndrăzneală, le voi da un pretext, iar aceia îmi vor spune ceva despre credința mea. Atunci voi mărturisi înșelarea lor, aceia îmi vor spune, poate, să mă lepăd de credința mea și eu voi sta împotrivă cu bărbăție. Voi alege moartea și astfel voi dobândi sfârșit mucenicesc.

Și îndată am purces cu îndrăzneală la Conac și am intrat pe un coridor. Un ofițer turc m-a văzut și m-a întrebat ce caut.

– Vreau să merg la Pașa, i-am spus.

– Pentru ce vrei să-l vezi?

– Am un cuvânt să-i spun, i-am răspuns.

– Eu sunt reprezentatul Pașei. Spune-mi mie ce vrei.

– De vreme ce ești reprezentantul Pașei, spune-mi, pentru care pricină nu ne lăsați să mergem în Sfântul Munte?

– Nu-ți voi spune pricina, mi-a răspuns acela cu asprime.

Atunci i-am spus cu îndrăzneală:

– Nu sunteți oameni buni, sunteți nedrepți. De vreme ce nu suntem vinovați, nu suntem răufăcători, iar actele noastre sunt în regulă, nu văd pricina pentru care ne împiedicați și ne mâhniți.

Cuvintele acestea l-au iritat și l-au pornit spre mânie. A sunat cu putere un clopoțel și îndată au venit vreo 30-35 soldați și ofițeri, care m-au apucat și mă duceau spre Turnul Alb. Ce scop aveau, nu știam. Poate să mă bage la închisoare, însă eu câtuși de puțin nu m-am înfricoșat, nu mi-am pierdut curajul, ci numai mă mâhneam că nu mi-au spus nimic despre credința mea. Nădăjduiam că acolo unde mă duceau îmi vor spune ceva. Și mergând pe calea muceniciei, îl rugam pe Sfântul Dimitrie să mijlocească la Domnul să mă învrednicească de moarte mucenicească, de va fi voia Sa, sau dacă nu este, să mă slobozească din mâinile agarenilor celor fără de Dumnezeu, barbari, cruzi și sălbateci.

sf m mc dimitrie

După ce am mers puțin, iată că se arată unul mai mare peste ei, care le-a vorbit turcește. Ce le-a spus, nu am înțeles, ci numai am observat că le-a vorbit cu mânie și i-a alungat. Iar pe acel ofițer, care a fost pricina arestării mele, l-a lovit cu bastonul peste umăr. După ce i-a alungat, s-a apropiat de mine cu o privire senină, m-a bătut ușor pe umăr cu mâna sa și m-a predat unui soldat blând din Ioanina. Apoi i-a dat poruncă să mă ducă la vaporul grecesc „Mykali”, care se afla în portul Tesalonicului, ca să mă întorc în Grecia. Necunoscând cine este cel care a dat aceste porunci, am întrebat pe soldat să-mi spună, iar acela mi-a spus că a fost însuși Pașa.

– Și de ce l-a lovit numai pe intendentul său? Și ce i-a spus?

– L-a mustrat, deoarece te-a condamnat la moarte fără să-i ceară permisiunea, mi-a răspuns soldatul.

– Și unde mă duceau?, l-am întrebat din nou.

– La Turnul Alb, mi-a răspuns. Te duceau acolo ca să te execute. Acolo merg toți cei care sunt condamnați la moarte și cei pe care îi închid acolo ca să-i omoare cu foamea, setea și mirosul urât.

M-am bucurat pentru că am fost slobozit din mâinile acelor sălbateci agareni, deoarece nu știu dacă m-ar fi omorât pentru credința mea, și m-am mâhnit pentru că nu am izbutit mucenicia. Căci mucenicia trebuie să se facă după lege, așa cum spune dumnezeiescul propovăduitor Pavel: „Şi deşi se va lupta cineva, nu se încununează, de nu se va lupta după lege” (II Timotei 2, 6). La mine a fost râvna și dorința de a mărturisi, dar nu a existat pretextul și pricina. Pentru a muri cineva mucenicește trebuie să existe o pricină binecuvântată. Mucenicia trebuie să fie după Dumnezeu. A voi cineva fără motiv și pretext să-și pricinuiască mucenicia și să se arunce singur în ispită este primejdios.

Așadar, am mers după aceasta la hotel și luându-mi valiza și puținele mele lucruri mi-am rămas bun de iubitul meu prieten Nicolae. Mi-am luat rămas bun și am plecat. Însoțindu-mă acel bun soldat turc, am ajuns la țărm. Pe drum mă încuraja să nu fiu mâhnit, ci să am răbdare. Apoi chemând un barcagiu evreu, i-a spus să mă ducă la vaporul grecesc. Mi-a spus să nu trec pe la vamă, pentru că s-ar putea să mă întârzie, iar vaporul să plece și să nu apuc să plec.

Dar după ce am mers puțin, ne-au observat cei de la vamă și au început să strige să ne întoarcem. Dar fiindcă soldatul spusese barcagiului că Pașa a dat poruncă să plec, nu ne-am oprit. Văzând vameșii că nu ne întoarcem, nici nu ne oprim, au început să tragă focuri de armă în aer și urcându-se într-o șalupă vreo zece soldați, au început să vâslească, grăbindu-se să ne ajungă. Din fericire am ajuns la vapor și am urcat când aceia se apropiau. Au început să amenințe și să lovească șalupa. Când însă evreul le-a spus că a avut poruncă de la Pașa să mă ducă la vapor, l-au lăsat.

Precum se vede nu a fost voia lui Dumnezeu să merg în Sfântul Munte și de aceea au venit toate aceste piedici.

Datorez o mare recunoștință ocrotitorului meu Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie, cu mijlocirea căruia m-am izbăvit de primejdia morții.

(Traducere din greacă de Ierom. Ștefan Nuțescu. Sursa: www.marturieathonita.ro)